Protecția mediului

înconjurător

Informare privind consecințele activității societății EUROTEH SRL asupra mediului înconjurător:

SC EUROTEH SRL deține AUTORIZAȚIA DE MEDIU nr. 282/02.05.2007, emisa de Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, pentru funcționarea ATELIERULUI DE PRODUCȚIE DE AMBALAJE ȘI ALTE PRODUSE DIN MASE PLASTICE, situat în orașul Râșnov, str. Mihail Eminescu, nr. 30, în scopul desfășurării următoarelor activități: fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; fabricarea altor articole din material plastic; fabricarea altor mașini și utilaje specifice (activitate destinată autoutilării firmei).

În cadrul firmei se ține evidența operativă a deșeurilor rezultate din desfășurarea activităților menționate și se asigura valorificarea acestora prin societăți autorizate pentru colectarea deșeurilor de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.

Deșeurile astfel valorificate sunt complet reciclate, fiind reintroduse în circuitul economic de agenții colectori sub forma de materie prima, în principal pentru obținerea foliilor de mase plastice.

Activitatea SC EUROTEH SRL Râșnov nu are impact asupra mediului înconjurător, fiind luate toate masurile necesare pentru protecția mediului înconjurător.